Vraag van de week:
Mag ik een gesprek met mijn werkgever stiekem opnemen en dit als bewijs gebruiken?

fesprek opnemen met werkgever

Antwoord:
Ja, dit mag. Het is niet strafbaar je eigen gesprekken op te nemen, ook niet als je het de wederpartij niet vertelt. De wet verbiedt het stiekem maken van opnames van gesprekken waaraan je zelf geen deelnemer bent (art. 139a Strafrecht). Als je dus wél deelnemer bent, overtreed je deze wet niet. Een dergelijke stiekeme opname mag als bewijs worden gebruikt. Maar publiceren van zo’n opname is in principe niet toegestaan. Daarentegen ben je dus wel strafbaar als je zelf geen deelnemer bent in het gesprek. Voor dit strafbare feit staat een celstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van maximal €16750,- voor. In civiele procedures mag bewijs namelijk op grond van artikel 152 van het Wetboek van rechtsvordering door alle middelen geleverd worden. De waardering van het bewijst zal aan het oordeel van de rechter overgelaten worden. De rechter kan zulk bewijs uitsluiten indien het een “rechtens ontoelaatbare inbreuk op de privacy’’ van diegene is. Hier zit wel een verschil in met het strafrecht, daar mag een rechter een op een onrechtmatig verkregen bewijs geen acht slaan. Voorts heeft de kantonrechter (ECLI:NL:RBNHO:2013:8070) bepaald dat het wel van belang is dat de opname een legitiem doel diende namelijk het voorkomen van de discussie over de aard en inhoud van het gesprek. De kantonrechter overwoog dat het belang van de waarheidsvinding zwaarder woog dan het belang bij bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Conclusie:
Ja een gesprek opnemen mag, mitst je deelnemer in het gesprek bent. Verdere opname nadat je zelf het gesprek hebt verlaten is niet toegestaan!