islamitisch huwelijk

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat koppels alleen religieus trouwen en het trouwen voor de wet achterwege laten. Artikel I:68 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken.” Op grond van artikel 449 van het wetboek van Strafrecht een pastoor, dominee of een imam die deze wet overtreedt wordt gestraft met een flinke geldsom van €3900,- en bij herhaling zelf een hechtenis van twee maanden opgelegd kan krijgen. Ook burgers die zich uitdoen als pastoor, dominee of imam vallen onder deze wet.

Laatstgenoemde artikel strekt echter alleen uit tot aan de “bedienaar van die godsdienst” en niet tot het echtpaar dat in het religieus huwelijk is gestapt. Waarom wil de wetgever dit religieuze huwelijk dan verbieden? Is er dan geen vrijheid van godsdienst? Nee, dit heeft juist te make om de burger te beschermen tegen de risico’s van louter religieuze huwelijken. Voornamelijk de positie van vrouwen is hier erg zwak. Het niet-ingeschreven huwelijk biedt namelijk geen rechtszekerheid, zeker niet voor de vrouw. Als de man besluit om met een andere vrouw te trouwen – zelfs als dit een burgerlijk huwelijk is – blijft de vrouw volgens haar geloof getrouwd. Voor haar eigen geloofsopvatting en vaak ook voor haar sociale omgeving is zij en blijft zij getrouwd. Het scheiden in een religieus huwelijk kan problemen opleveren. Voornamelijk bij Islamitische huwelijken. Dit vanwege het feit dat wij in Nederland geen shariarechter hebben die een islamitische huwelijk kan ontbinden.

Er is echter goed nieuws gezien de Nederlandse rechter recentelijk uitspraak heeft gedaan in een soortgelijke zaak. In de betreffende zaak (ECLI:NL:RBOBR:2016:4140) heeft de rechter namelijk besloten dat een echtscheiding naar islamitisch recht weliswaar alleen door een shariarechter kan worden uitgevoerd, echter is het wel zo dat de man een onrechtmatige daad pleegt ten opzichte van de vrouw door medewerking aan de religieuze scheiding te weigeren.

Zit u zelf in een soortgelijke situatie, of kent u iemand die in een soortgelijke situatie zit, neem dan vrijblijvend contact met ons op .