Letselschade

Bent u betrokken bij een ongeval waarbij u schade heeft geleden? Neem dan snel contact met ons op. Wij helpen u graag bij het claimen en letselschade en smartengeld. U heeft recht op kosteloze rechtsbijstand indien uw letsel is toe te wijten aan een ander. Leg uw situatie vrijblijvend aan ons voor dan kunnen wij meteen kijken of voor deze kosteloze rechtsbijstand in aanmerking komt.

Een ongeval kan u leven in de war brengen. Bij ons staat uw herstel dan ook voorop. Bij aanvang van uw zaak claimen wij direct een voorschot op uw schadevergoeding en nemen u vervolgens de gehele schaderegeling uit handen. Het aansprakelijk stellen, letselschade berekenen en claimen van de schadevergoeding kunt u aan ons overlaten.

Het kan zijn dat u volledig of gedeeltelijke afhankelijk bent geworden van een derde door uw ongeval/ letsel. Schade is dan ook een ruim begrip, hier wordt niet alleen financiële schade mee bedoelt. Dit kan ook fysieke letsel, psychisch letsel, arbeidsongeschiktheid, gederfde levensvreugde of afnemend levensgenot zijn die u lijdt ten gevolge van uw letsel/ongeval. Ook valt het niet kunnen uitvoeren van uw huishoudelijke werkzaamheden. U bent namelijk dan genoodzaakt om bijvoorbeeld een derde in te schakelen voor deze werkzaamheden.

Juristenpraktijk Bostan werkt landelijk en kan ook bij u thuis komen voor een consult.

  • Kostenloze rechtsbijstand
  • Uw herstel en belang staat voorop bij ons
  • Wij hebben geen convenanten en/of afspraken met verzekeraars
  • U heeft altijd een vast contact persoon
  • Ons kantoor is gespecialiseerd in letselschade en de meest recente jurisprudentie!
  • Wij kunnen u thuis bezoeken (indien gewenst)

Neem nu contact met ons op en behoed u zelf tegen ondernemingsrisico’s!