Er is een grote groep buitenlandse hoogopgeleide studenten die dit jaar na afronding van hun studie in Nederland gebruik wilden maken van het “zoekjaar” om hier een baan te vinden zodat ze in Nederland mogen blijven. Vinden ze geen baan dan dienen zij terug te keren naar het land van herkomst. Door de coronacrisis zijn deze groep studenten in zwaar weer komen te verkeren, daar de economie een flinke klap heeft gekregen. Wittenborg University heeft daarom een schriftelijk verzoek gedaan aan de minister om deze groep studenten een extra zoekjaar te verlenen.

Het verzoek is geheel terecht naar mijn mening, deze groep studenten hebben enorme kosten gemaakt om hier een toekomst op te kunnen bouwen en worden hierdoor zwaar benadeeld. Echter is er simpelweg geen wettelijke mogelijkheid om dit verzoek te kunnen honoreren. En de wet te willen of te kunnen wijzigen vereist tijd en dat hebben deze studenten helaas niet.

De enige mogelijkheden die deze groep studenten hebben zijn de navolgende:

  • nog harder hun best te doen om een baan te vinden;
  • met een vervolgstudie beginnen en af te ronden om vervolgens nog een zoekjaar aan te kunnen vragen;
  • voor degene die hier een partner hebben gevonden een aanvraag te doen op basis van gezinshereniging;
  • indien zij vrees voor vervolging hebben bij terugkeer een asielaanvraag indienen;
  • of als laatste optie een eigen onderneming te starten op basis van de “start-up” mogelijkheid die de IND aanbied.

Vooral het laatste vind ik het meest interessant en meest haalbaar voor deze groep studenten. De vereisten staan uitgebreid op de website van de IND en het meest belangrijke is dat het product of dienst innovatief is. Er zijn genoeg ondernemingen die willen optreden als begeleider (facilitator) met geen tot weinig kosten. Hierdoor kunnen de studenten ook meteen inkomen verwerven en kunnen ze hun financiële situatie stabiliseren. Bovendien krijgen ze dan meteen een extra jaar om nog een andere wettelijke manier te vinden om te kunnen blijven!

Mr. Sonya Taheri is advocaat bij haar eigen kantoor genaamd Advocatenkantoor Bostan. Zij is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht en strafrecht en staat voornamelijk Perzischtaligen bij als advocaat.

https://www.molana.org/artikelen/thema-artikelen/132-geen-verlenging-zoekjaar-hoogopgeleiden-n-a-v-covid-19.html