Vreemdelingen- en asielrecht

Advocatenkantoor Bostan is gespecialiseerd in het vreemdelingen- en het asielrecht. Het vreemdelingen- en asielrecht is een onderdeel van het bestuursrecht en gaat over de rechten en plichten van personen die geen Nederlander zijn. Deze personen zijn niet alleen vluchtelingen, maar ook mensen die al in Nederland familieleden hebben wonen, of juist mensen die in Nederland willen komen werken.

In al deze zaken is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het bevoegde orgaan om beslissingen te nemen. Gelet op het belang van deze beslissing is het groot belang dat u zich laat bijstaan door een ervaren jurist. Ons kantoor staat u dan ook graag bij in uw procedure bij de IND. Met een slaginspercentage van 91% van de zaken in 2019 hebben wij aangetoond dat wij vechten voor de belangen van onze clienten.

Bovendien kan ons kantoor de vreemdeling die uiteraard (nog) niet over de Nederlandse taal beschikt bijstaan in diverse talen: Nederlands, Engels en Farsi.
Dat de vreemdelingen en zijn of haar jurist dezelfde taal spreken is van grote voordeel op uw zaak bij de IND. Immers kan de jurist ter plekke controleren of de tolk de bewoordingen van zijn/haar client wel correct vertaald.

Neem nu contact met ons op en behoed u zelf tegen ondernemingsrisico’s!