DIENSTEN

Asielrecht / Dublin Claim

Wat is nou een Dublin Claim?

Artikel 78, lid 2, aanhef en onder e, EU-Werkingsverdrag bepaalt dat de EU maatregelen kan vaststellen inzake de criteria en instrumenten voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek of van een verzoek om subsidiare bescherming. De EU heeft deze criteria en instrumenten neergelegd in verordening 604/2013. Deze verordening wordt ook wel de Dublin (III)-verordening genoemd.

 

Wat velen zich af vragen is hoe doorbreek je nou zo’n Dublin claim. Vele asielzoekers komen binnen met een visum van een ander lidstaat dan het land waar ze asiel aanvragen. De lidstaat die het visum heeft afgegeven is tot 6 maanden na het eindigen van het visum verantwoordelijk. Of als een asielzoeker zich heeft gemeld en al een Dublin claim heeft, dan kan Nederland deze claim tot 18 maanden tegenwerpen aan de asielzoeker. Dus tot die tijd zal Nederland niet zijn asielaanvraag inhoudelijk behandelen.

 

Ons kantoor is zeer ervaren met dit soort claims en kan deze ook vaak voorkomen. Belangrijk is dat de asielzoeker voor dat hij of zij zich aanmeld in Ter Apel zich laat consulteren door een advocaat. Voorkomen is beter dan genezen zegt men van oudsher! Maar ook wanneer er een Dublin-claim is kunnen wij deze aanvechten.

Welke lidstaat is verantwoordelijk?

Artikel 7, lid 1 van de Dublinverordening bepaalt dat de verantwoordelijke lidstaat wordt bepaald aan de hand van de criteria in hoofdstuk III. Deze criteria staan in hiërarchische volgorde. Is één van de criteria van toepassing, dan hoeft niet verder te worden gezocht naar een andere verantwoordelijke lidstaat.

 

– Lidstaat waar een gezinslid, familielid, broer of zus van de niet-begeleide minderjarige woont

– Lidstaat waar een gezinslid internationale bescherming geniet

– Lidstaat waar een gezinslid om internationale bescherming heeft verzocht

– Lidstaat van afgifte van een geldige verblijfstitel of een geldig visum

– Lidstaat van illegale overschrijding van de grens

– Lidstaat van wie een niet-visumplichtige verzoeker het grondgebied heeft betreed

– Lidstaat waar een verzoek om internationale bescherming is ingediend in de internationale transitzone van een luchthaven

– Lidstaat waar een verzoek om internationale bescherming voor het eerst werd ingediend

 

 

Naast de criteria die hierboven worden genoemd kunnen lidstaten ook op andere gronden verantwoordelijk zijn voor de behandeling van een verzoek:

 

– Lidstaat die op discretionaire basis de verantwoordelijkheid op zich neemt

– Lidstaat waar een kind, broer, zus of ouder van de verzoeker woont, waarvan de verzoeker afhankelijk is of andersom

Scroll naar boven