Mw. mr. M. (Sonya) Taheri

Oprichter en advocaat

Taheri is in 2011 afgestudeerd aan haar Master aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, zowel nationaal als internationaal. Sinds ze afstudeerde met een Master in “Public International and European Law”, heeft ze een brede kennis van zowel internationaal als Europees recht.


Daarna specialiseerde zij zich aanvankelijk op het gebied van Mensenrechten en asielrecht. Zij heeft inmiddels ruim 13 jaar ervaring in haar vakgebied en is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht in zijn geheel en is daarnaast actief op het gebied van het strafrecht.


Met betrekking tot het vreemdelingenrecht en de bijbehorende procedures is Taheri een zeer geschikte keuze als advocaat aangezien zij meerdere talen spreekt, namelijk Nederlands, Engels en Farsi. Hierdoor kan zij cliënten zonder tolk vaak bijstaan, waardoor miscommunicatie met tolken wordt voorkomen en zaken goed kunnen worden opgelost.


Taheri is geen onbekende in de media. Als specialist vreemdelingenrecht is zij meermaals uitgenodigd om te spreken over actualiteiten in de media.

Mr. Taheri is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten voor de volgende hoofd- en sub- rechtsgebieden geregistreerd: 

– Vreemdelingenrecht (regulier)

– Asielrecht

– Vreemdelingenbewaring

– Strafrecht (piket)


Op grond van deze registratie is zij elk kalenderjaar verplicht om de benodigde punten te behandelen om te voldoen aan de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Advocatenkantoor Bostan beschikt niet over een derdengeldenrekening.

Matin Heydari Delshad

Legal assistent

Matin is zelf opgeleid als architect in Iran, maar is zich vanaf 2021 gaan vestigen in Nederland en heeft een hele carriere switch gemaakt door in een advocatenkantoor te gaan werken. Matin is intern op kantoor juridisch opgeleid en is de rechter hand van de advocaat en weet precies welke stappen er in een dossier genomen dienen te worden. Vaak is zij de eerste aanspreekpunt voor clienten aan de telefoon in zowel de Nederlandse, Engelse en Farsi-taal. Ook is zij degene die de administratieve/ werkzaamheden uitvoert en de voortgang van de dossiers in de gaten houdt.


Matin heeft ervaring met:

-Asiel

-Visumzaken

-MVV aanvragen

-Studentenvisa

Rusel Al-Aukaili​

Legal assistent

Rusel heeft een bachelor rechtsgeleerdheid en is in de afrondingsfase van haar master en zal vervolgens de advocatuur toetreden.
Zij spreekt Nederlands, Engels en Arabisch. 

Rusel heeft ervaring met strafrecht en kan cliënten daarin bijstaan.

Wil jij ons team komen versterken? Stuur ons je cv en je motivatiebrief .

Scroll naar boven