DIENSTEN

Vreemdelingenrecht / Studie

Nederland is op dit moment erg aantrekkelijk voor jonge studenten die willen studeren aan een HBO of Universitaire opleiding. Als EU burger is het erg makkelijker daar de kosten laag zijn. Heeft u de nationaliteit van een land die buiten de EU is gevestigd dan betaalt u een hoger bedrag voor de toelating. Er wordt ook gekeken naar de leeftijd en hoelang geleden u bent afgestudeerd. Ons kantoor heeft echter met diverse opleidingen contracten waardoor de voorwaarden en toelatingseisen milder zijn. De meeste opleidingen eisen ook een taaltoets zoals TOEFL (min. 80 ) of IELS (6,5). Maar er zijn ook mogelijkheden om eerst een jaar naar Nederland te komen om de taal te leren. Ons kantoor kan u helpen om toegelaten te worden tot de opleiding en staat u ook bij om uiteindelijk een studievisum te kunnen verkrijgen.

 

Een veel gestelde vraag is of deze vorm van verblijfsvergunning een permanent verblijfsrecht kan opleveren. U kunt een permanent verblijfsrecht krijgen na 5 jaar lang onafgebroken legaal verblijf te hebben gehad in Nederland. Echter telt ieder studie jaar maar voor de helft mee. Hou hier rekening mee voor dat u een dergelijke aanvraag doet.

 

Als u uiteindelijk uw diploma heeft behaard dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een zoekjaar. Om een aanvraag zoekjaar in te dienen kunnen we u ook van dienst zijn.

Voorwaarden:

 

– U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.

– U hebt een (tijdelijk) bewijs van inschrijving als student aan hogeschool (hbo) of universiteit.

– Uw opleiding is geaccrediteerd: Dat betekent dat de opleiding is erkend door NVAO (Nederland) of EQAR (Europa).

– Uw onderwijsinstelling is erkende referent bij de IND.

– U gaat een voltijdopleiding volgen.

– U voldoet aan de inkomenseisen.  

– U maakt elk studiejaar voldoende studievoortgang. Dit betekent dat u elk studiejaar minimaal 50% van de studiepunten haalt. Uw onderwijsinstelling beoordeelt de studievoortgang en laat u weten of u voldoende studiepunten hebt gehaald. Is uw studievoortgang onvoldoende en vindt de onderwijsinstelling dat u daar geen goede reden voor hebt? Dan meldt de onderwijsinstelling u af bij de IND. Wilt u meer weten over deze studievoortgangsmonitoring? Neem dan contact op met uw onderwijsinstelling.

 

Voorbereidende periode:

 

Moet u van de onderwijsinstelling nog vakken halen of een taaltoets doen voor toelating tot de opleiding? Of moet u zich voorbereiden op een masteropleiding nadat u een bachelordiploma hebt gehaald (premaster)? De verblijfsvergunning geeft ook woonrecht in Nederland voor een voorbereidende periode van maximaal 12 maanden. In die periode kunt u gaan voldoen aan de eisen om de gewenste studie te mogen volgen. Uw onderwijsinstelling bepaalt of u voldoet aan de eisen. Voldoet u niet aan de eisen wat ook de reden is? Dan meldt de onderwijsinstelling u af bij de IND.

Coming Soon…

Scroll naar boven