DIENSTEN

Vreemdelingenbewaring / Inreisverbod

In sommige gevallen legt de IND een inreisverbod op Nederland en de rest van de Schengenlanden of een ongewenstverklaring. Dit is een zeer ingrijpende besluit met vergaande gevolgen. Zo kan uw aanwezigheid in Nederland of een ander EU land strafbaar zijn. Ons kantoor heeft veel ervaring bij het indienen van bezwaar en beroep tegen een dergelijke maatregelen. Meestal kunnen we dergelijke zaken op basis van een toevoeging doen als u tijdig bezwaar/beroep indient. Maar ook kunnen wij namens u  verzoeken tot opheffing van een inreisverbod. Een opheffing komt helaas niet in aanmerking voor een toevoeging. Maar u kunt dit verzoek ook zelf indienen en indien het verzoek wordt afgewezen kunnen we tegen dat besluit wel op basis van een toevoeging werken.

 

Wanneer kan iemand een inreisverbod krijgen? Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 

U hebt een terugkeerbesluit gekregen. En u bent niet op tijd uit Nederland en andere EU-landen (zonder Ierland) weggegaan.

U moet meteen vertrekken (vertrektermijn van 0 dagen) uit Nederland en andere EU-landen (zonder Ierland). En er is geen uitzondering om een inreisverbod op te leggen (geven).

 

Bij overstay

 

Er is sprake van overstay in de volgende situaties: 

– Uw visum is niet meer geldig. En u bent niet op tijd uit het Schengengebied  weggegaan.

– U blijft langer dan de vrije termijn. De vrije termijn is de maximale tijd waarin u zonder visum in het Schengengebied mag zijn. Dit is 90 dagen in een periode van 180 dagen.

– U zit in de vrije termijn, maar voldoet niet meer aan algemene regels van de vrije termijn. Bijvoorbeeld omdat u niet voldoende geld (meer) hebt.

– U bent asielzoeker met weinig kans op asiel en trekt uw asielaanvraag in. Intrekken betekent stoppen of annuleren.

 

De IND trekt uw reguliere verblijfsvergunning (geen asielvergunning) in. Of de IND verlengt deze verblijfsvergunning niet. U voldoet nog steeds aan het verblijfsdoel. De intrekking of niet-verlenging is om een andere reden.

 

Wanneer kan men om opheffing vragen?

 

– Als u tenminste al voor de helft van de duur van het inreisverbod of langer achterelkaar de EU heeft verlaten. Daarom is het verstandig om uw vertrek altijd met een advocaat af te stemmen zodat we uw vertrek melden bij de IND.

– U heeft geen ernstige misdrijven gepleegd in de loop van het inreisverbod, en u wordt ook niet vervolgd voor een strafbaar feit.

 

Als u een inreisverbod heeft gekregen dan mag u niet naar Nederland reizen voor de duur van het inreisverbod. Doet u dit wel dan bent u strafbaar op grond van artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 108 van de Vreemdelingenwet. Uw naam zal op een lijst gezet worden waardoor ook de andere EU landen u kunnen signaleren.

Ik wil zelf een verzoek tot opheffing van het inreisverbod indienen: Documenten opheffing inreisverbod

 

Stuur met het formulier of uw brief de volgende informatie en documenten mee:

– Uitleg waarom de opheffing van het inreisverbod in uw situatie noodzakelijk is.

– Uw volledige persoonsgegevens en andere namen (aliassen) die u eerder hebt gebruikt.

– Kopie van alle pagina’s van al uw paspoorten die u vanaf uw inreisverbod hebt gehad. Of van andere documenten om te mogen reizen en de grens over te gaan.

– Overzicht en bewijzen van landen en plaatsen waar u na uw inreisverbod bent geweest. Hiermee laat u zien dat u tijdens de aanvraag om opheffing buiten de EU bent.

– Officiële documenten van de overheid van ieder land waar u na uw inreisverbod bent geweest. Hierin staat dat u in het land geen ernstige misdrijven hebt gepleegd. En dat u op dit moment in het land niet wordt vervolgd voor een strafbaar feit.

 

Moet u tijdelijk in Nederland zijn? Stuur dan ook de volgende informatie mee:

 

– Datum van uw komst naar Nederland en de plaats waar u Nederland binnenkomt.

– Vluchtnummers van de heen- en terugvlucht.

– Overzicht van alle plaatsen waar u in Nederland gaat verblijven. En bewijzen die zekerheid geven over uw verblijf en de kosten ervan.

– In geval van een strafzaak: informatie over de stand van zaken en het verloop van de strafzaak.

– Als u iemand anders toestemming geeft om opheffing voor u te vragen: een machtiging met uw handtekening.

– Laat officiële buitenlandse  documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Scroll naar boven