DIENSTEN

Vreemdelingenbewaring / Ongewensteverklaring

De IND kan in bijzondere gevallen een ongewenstverklaring opleggen. Dit is een zeer ingrijpende maatregelen waardoor u niet meer in Nederland mag zijn en Nederland dient te verlaten. Ook burgers van de EU/EER en Zwitserland kunnen een ongewenstverklaring krijgen. Wanneer kan de IND een ongewenstverklaring opleggen? Bijvoorbeeld als u illegaal in Nederland verblijft en al vaker de Vreemdelingenwet heeft overtreden. Of als u door de Nederlandse rechter bent veroordeeld voor een straf waarvan de maximale straf voor het misdrijf een gevangenisstraf van 3 jaar of langer is. In sommige gevallen is de IND van oordeel dat iemand een gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

 

In vele gevallen kunnen wij u op basis van een toevoeging bijstaan om bezwaar of beroep tegen de ongewenstverklaring in te dienen. Indien de wettelijke termijn voorbij is en er geen rechtsmiddelen meer kunnen worden ingediend dan rest er enkel om een verzoek in te dienen voor opheffing ongewenstverklaring. Dit verzoek komt helaas niet in aanmerking voor een toevoeging. Het is vaak handig een dergelijk verzoek middels een advocaat te doen maar dit is niet per se nodig. U kunt ook zelf dit verzoek indienen. Mocht uw verzoek toch afwezen worden dan kunnen wij vaak tegen die afwijzing op basis van een toevoeging bezwaar en beroep indienen.

 

Gevolgen ongewenstverklaring:

 

– U moet Nederland meteen verlaten

– Uw verblijf in Nederland wordt strafbaar ex. artikel 197 Strafrecht

– Nederland kan u uitzetten mits dit niet in strijd is met artikel 3 EVRM.

– U wordt gesignaleerd in een informatiesysteem.

 

Opheffing ongewenstverklaring vragen:

 

U kunt om (tijdelijke) opheffing van de ongewenstverklaring vragen. Hiervoor kunt u het formulier onderin gebruiken, invullen en opsturen naar de IND: Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod.

 

Of u stuurt een brief naar de IND waarin u om (tijdelijke) opheffing van de ongewenstverklaring vraagt en uitlegt waarom.

Schrijf ook de volgende informatie op:

– Hoelang u achterelkaar (aaneengesloten) weg bent uit Nederland.

– Of u in die periode ernstige misdrijven hebt gepleegd.

– Of u op dit moment wordt vervolgd voor een strafbaar feit.

 

Iemand anders kan ook voor u om opheffing vragen. U moet die persoon dan officieel toestemming geven om namens u in actie te komen. U zet dit op papier met uw handtekening. Dit heet een machtiging. 

Situaties opheffing ongewenstverklaring:

 

De IND kan de ongewenstverklaring (tijdelijk) opheffen in de volgende situaties:

– Het is noodzakelijk dat u naar Nederland komt door belangrijke situaties in uw familie.

– Het is noodzakelijk dat u naar Nederland komt om te getuigen in een rechtszaak.

– Het is noodzakelijk dat u naar Nederland komt omdat u in Nederland een eigen strafzaak hebt.

– De ongewenstverklaring is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

– U krijgt in Nederland een verblijfsvergunning na een eerdere ongewenstverklaring.

 

Documenten opheffing ongewenstverklaring:

 

Stuur met het formulier of uw brief de volgende informatie en documenten mee:

– Uitleg waarom de opheffing van de ongewenstverklaring in uw situatie noodzakelijk is.

– Uw volledige persoonsgegevens en andere namen (aliassen) die u eerder hebt gebruikt.

– Kopie van alle pagina’s van al uw paspoorten die u vanaf uw ongewenstverklaring hebt gehad. Of van andere documenten om te mogen reizen en de grens over te gaan.

– Overzicht en bewijzen van landen en plaatsen waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest. Hiermee laat u zien dat u tijdens de aanvraag om opheffing buiten Nederland bent. Of dat u bent teruggegaan naar een EU-land waar u mag wonen.

– Officiële documenten van de overheid van ieder land waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest. Hierin staat dat u in het land geen ernstige misdrijven hebt gepleegd. En dat u op dit moment in het land niet wordt vervolgd voor een strafbaar feit.

– Moet u tijdelijk in Nederland zijn?

Stuur dan ook de volgende informatie mee:

  – Datum van uw komst naar Nederland en de plaats waar u Nederland binnenkomt.

  – Vluchtnummers van de heen- en terugvlucht.

  – Overzicht van alle plaatsen waar u in Nederland gaat verblijven. En bewijzen die zekerheid geven over uw verblijf en de kosten ervan.

  – In geval van een strafzaak: informatie over de stand van zaken en het verloop van de strafzaak.

– Als u iemand anders toestemming geeft om opheffing voor u te vragen: een machtiging met uw handtekening.

 

 Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hier onder vindt u een knop om een PDF-bestand te downloaden waarmee u het formulier van
Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod” kunt downloaden.

 

Klik op de knop “Download formulier” om het document te verkrijgen.

Scroll naar boven