DIENSTEN

Vreemdelingenrecht / Werkvergunning

Er is een groot te kort aan arbeidskracht in Nederland. Dit maakt Nederland een aantrekkelijk land om naar te emigreren op basis van een werkvergunning. Er zijn twee soorten vreemdelingen die in Nederland willen werken. De EU vreemdeling die afkomstig is uit een ander EU lidstaat, en de zogenoemde “derdelander”.

Een derdelander is iemand die van buiten de EU afkomstig is. Werken in Nederland kan als kennismigrant, met een Europese Blauwe kaart, of met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Maar werken als zelfstandige ondernemer of als een “start-up” is ook een zeer aantrekkelijke optie. Hieronder vindt u meer informatie.

Verblijfsvergunning zelfstandig ondernemen

Nederland nodigt talent uit die in Nederland als zelfstandige wil ondernemen! Bent u een geboren ondernemer, of heeft u een geweldig idee, dan kan de “zelfstandige” verblijfsvergunning ideaal zijn voor u. Uiteraard zijn er wel voorwaarden aan verbonden waar ons kantoor ruime ervaring mee heeft. Ons kantoor kan u dan ook bijstaand in het voorbereiden van deze aanvraag om de IND te overtuigen dat uw onderneming levensvatbaar is. De IND werkt voor het beslissen met en een puntensysteem. Er zijn maximaal 300 punten en er dient minimaal 90 punten gescoord te zijn. Ons kantoor weet precies of u in aanmerking komt voor de punten en kan u dan ook hier bij begeleiden om tot een goed eind te komen.

 

Voorwaarden

U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. 

Uw werk heeft een wezenlijk belang voor de Nederlandse economie. 

U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). 

U voldoet aan de eisen om uw beroep te kunnen doen of uw bedrijf te kunnen starten. Dit betekent dat u alle nodige vergunningen hebt.

U voldoet aan de inkomenseisen. Dit moet blijken uit het ondernemingsplan.

Als u freelancer bent, moet u een of meerdere opdrachten in Nederland hebben. Freelance werken betekent dat u geen baas hebt en losse opdrachten aanneemt. 

Als u een bedrijf start in de individuele gezondheidszorg, moet u in het BIG-register staan.  

 

Wezenlijk belang voor de Nederlandse economie

Het product of de diensten die u biedt moeten nieuw zijn voor Nederland. Voor de beoordeling vraagt de IND advies aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO geeft advies namens de Minister van Economische Zaken.

 

De RVO beoordeelt het wezenlijke belang van het bedrijf dat u wilt beginnen op de volgende 3 onderdelen:

– Persoonlijke ervaring

– Ondernemingsplan

– Toegevoegde waarde voor Nederland

 

Bij de beoordeling geeft RVO elk onderdeel een aantal punten. Hebt u minimaal 30 punten op elk onderdeel? Of 45 punten voor uw persoonlijke ervaring en 45 punten voor uw bedrijfsplan? Dan heeft uw bedrijf een wezenlijk belang voor Nederland. Hebt u de Turkse nationaliteit of de status EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land? Dan geldt het puntensysteem niet.

Wat is een erkende referent? Een erkende referent is een bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de komst van een vreemdeling en wordt als betrouwbare partner gezien van de IND waardoor deze makkelijker een vreemdeling kan uitnodigen om naar Nederland te komen. De referent wordt ook wel vaak de “sponsor” genoemd.

 

Er zijn vier categorieën waar een organisatie erkenning voor kan vragen:

– Studie: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel studie.

– Uitwisseling: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel au pair en culturele uitwisseling.

– Onderzoek: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801.

– Arbeid: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel arbeid als kennismigrant,  arbeid in loondienst, seizoenarbeid, lerend werken, overplaatsing binnen een onderneming of verblijf als houder van de Europese blauwe kaart.

 

Ons kantoor kan u hier van dienst bij zijn om deze erkenning te krijgen. Bij een aanvraag komt namelijk nog al wat bij kijken en iedere aanvraag kost ook geld, de zogenaamde “leges”. Het zou zonde zijn als de aanvraag niet juist is ingediend want de leges vervalt dan en dan rest er enkel om een nieuwe aanvraag in te dienen of bezwaar in te dienen waardoor de kosten alleen maar opstapelen. Wilt u erkende referent worden voor meerdere categorieën? Dan vraagt u voor elke categorie apart erkenning aan.

 

Wilt u per bedrijfsonderdeel, vestiging of faculteit erkenning aanvragen? Dan vraagt u voor elke vestiging, bedrijfsonderdeel of faculteit apart erkenning aan. 

Coming soon…

De kennismigrantenregeling is de meest gebruikte regeling om te mogen werken in Nederland als een vreemdeling. Als kennismigrant mag je enkel werken met de juiste verblijfsvergunning. Alleen een door de IND erkende werkgever kan een verblijfsvergunning voor u aanvragen.

 

Voorwaarden

U hebt een arbeidsovereenkomst (contract) met een werkgever of onderzoeksinstelling in Nederland. Deze werkgever is een door de IND erkende referent. Ons kantoor kan kan u ook helpen om de werkgever erkend te krijgen.

U voldoet aan de inkomenseisen.

Het afgesproken loon is marktconform. Marktconform betekent dat u hetzelfde verdient als wat mensen gemiddeld verdienen in dezelfde functie. 

Als u gaat werken in de individuele gezondheidszorg moet u in het BIG-register staan.

Voor Turkse burgers en hun gezinsleden kunnen andere regels gelden. 

 

Geldigheid verblijfsvergunning

Uw verblijfsvergunning is net zo lang geldig als de periode van uw contract of functie. De verblijfsvergunning is maximaal 5 jaar geldig. 

 

Werkloosheid en een nieuwe baan zoeken

Een eerste contract wordt vaak niet voor 5 jaar aangeboden. Normaliter begint een werkgever met een contract met de duur van een jaar. Het komt helaas vaak voor door de recessie dat contracten niet verlengd worden. Dit betekent dat u op dat moment werkloos wordt. De IND geeft u in dat geval 4 maanden de tijd om een nieuwe baan als kennismigrant te zoeken. Deze zoekperiode kan niet langer zijn dan de periode dat uw vergunning geldig is. Als uw verblijfsvergunning eerder afloopt, dan hebt u minder dan 3 maanden de tijd. De periode om een baan te zoeken gaat in op de dag waarop uw contract is gestopt. 

 

Zijn de 3 maanden voorbij en is er geen aanmelding van een nieuwe werkgever? Dan kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken. Wellicht dat uw persoonlijke situatie dan is veranderd waardoor u toch in aanmerking kunt komen voor een ander verblijfsdoel. Wellicht heeft u een Nederlandse partner of een Nederlands kind. Dit zijn belangrijke punten die u met ons kantoor kunt bespreken.

Nederland biedt jonge ondernemers een kans om met hun innovatieve bedrijf in Nederland te vestigen. Er zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden maar met de ervaring die ons kantoor heeft kunnen we u helpen om aan deze voorwaarden te voldoen. Belangrijk is dat u in ieder geval een facilitator heeft. Een facilitator dient erkend te zijn door de RVO, niet elk bedrijf kan uw facilitator worden helaas. Heeft u vragen over deze vorm van verblijfsvergunning, dan zijn we u graag van dienst.

 


Voorwaarden:

 

– U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.

– U werkt samen met een betrouwbare begeleider: een facilitator. Deze samenwerking moet zijn vastgelegd in een ondertekende overeenkomst tussen u en de facilitator.

– Uw bedrijf is innovatief in de volgende situaties:

– Het product of de dienst is nieuw voor Nederland.

– De start-up gebruikt nieuwe technologie bij productie, distributie en/of marketing.

– De start-up heeft een nieuwe manier van werken en organiseren.

– Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor meer informatie over innovatief ondernemen.

– U hebt een actieve rol in de organisatie. Dit betekent dat u niet alleen aandeelhouder of financier mag zijn.

– U hebt een (stappen)plan om van idee tot bedrijf te komen. RVO beoordeelt de start-up en toetst of u voldoet aan de voorwaarden voor het stappenplan. 

 


In het stappenplan staat de volgende informatie:

 

– De inrichting van de organisatie.

– De rollen en taken.

– De rechtsvorm.

– Het personeel.

– Het doel van het bedrijf.

– Een omschrijving van uw beoogde innovatieve product of dienst.

– Een omschrijving van de planning en activiteiten die horen bij het opzetten van het bedrijf. 

– U en de facilitator staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

– U voldoet aan de inkomenseisen.
U kunt dit op 2 verschillende manieren bewijzen:

– U toont met een bankafschrift aan dat u voldoende geld op uw rekening heeft staan.

– Een ander (rechts)persoon, bijvoorbeeld de facilitator, mag uw verblijf financieren. Het bedrag moet voor uw gehele verblijf (maximaal 1 jaar) beschikbaar zijn.

Scroll naar boven