DIENSTEN

Asielrecht / Herhaald Asielverzoek (HASA)

Opvolgende aanvraag procedure / herhaald asielverzoek (HASA)

U heeft in het verleden een asielaanvraag ingediend maar deze is afgewezen? Dan is er voor u de mogelijkheid om een herhaalde asielaanvraag in te dienen. Dit noemen wij ook wel een “HASA”. Om een HASA in te kunnen dienen dient er sprake te zijn van nieuwe feiten en omstandigheden, anders wordt uw aanvraag niet ontvankelijk verklaard. Ons kantoor is gespecialiseerd in het behandelen van tweede of herhaalde asielaanvragen. Voornamelijk voor bekeerlingen waarvan hun eerste aanvraag ongeloofwaardig is beoordeeld. Wij bestuderen uw vorige aanvraag of aanvragen en naar aanleiding daarvan kunnen wij u een plan van aanpak adviseren.

   

 

Vervolgens maken wij voor u de aanvraag op met een begeleidende brief en een M35 formulier. Deze dient u vervolgens in persoon uit te reiken aan de IND in Ter Apel. U krijgt daar geen gehoor meer zoals een eerste procedure. De IND neemt de stukken in ontvangst en zal dan beoordelen of zij uw aanvraag in behandeling nemen. Het is dus erg belangrijk om deze aanvraag in een keer goed in te dienen. Vervolgens komt u indien de IND uw aanvraag in behandeling neemt op de wachtlijst om opgeroepen te worden voor een nieuw gehoor. Dit noemen ze ook wel het “opvolgende gehoor”. Dit is een enkel gehoor en de dag erna zal er worden beslist op uw aanvraag.

Heeft u hier vragen over dan kunt u een consultafspraak maken via 010-3030219.

Scroll naar boven