DIENSTEN

Vreemdelingenrecht / EU-Route

De nationale wetgeving in Nederland is zeer strikt wat betreft gezinshereniging. Dit is anders als men als Nederlander de grens over gaat naar een ander EU lidstaat. Of als iemand van een ander EU lidstaat zich juist vestigt in Nederland. Dan hebben we namelijk niet meer met de Nederlandse wetgeving te maken maar met het EU recht. 

 

Het EU recht is vaak de enige uitweg voor mensen die binnen de Nederlandse wetgeving vast zitten aan bepaalde eisen, zoals de inkomsteneisen of dat de partner niet in staat is om te slagen voor het basisexamen. Ook de openbare orde criteria speelt hier vaak een belemmering terwijl bij de EU wetgeving hier milder naar wordt gekeken. Dit noemen we ook wel de Belgie-route of de EU-route. Ons kantoor kan u stap voor stap helpen om deze vorm van gezinshereniging in het buitenland mogelijk te maken. Een vereiste is wel dat er minimaal drie maanden samen wordt gewoond in het EU land alvorens men kan terugkeren naar Nederland. 

 

De EU-route bestaat uit diverse stappen die correct gevolgd dienen te worden om uiteindelijk een verblijfsvergunning te kunnen krijgen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons hierover contacteren. 

Scroll naar boven