DIENSTEN

Vreemdelingenrecht / Gezinshereniging (MVV)

U wilt uw kind, ouder, partner of echtgeno(o)t(e) 

naar Nederland brengen?

 

Dan dient u vaak een MVV-aanvraag in te dienen. Dit staat voor “machtiging voorlopig verblijf”. Niet alle nationaliteiten hebben een MVV nodig, maar de meeste nationaliteiten wel helaas. Wij hebben de benodigde kennis om deze procedure voor u te starten waarmee u vaak snel herenigd bent met uw partner binnen drie maanden. Ook behandelen wij vaak met succes bezwaarschriften waarbij cliënten in eerste instantie zelf hebben getracht gezinshereniging aan te vragen.

 

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet? Hieronder kunt u hieronder kijken aan welke voorwaarden u dient te voldoen.


Voldoet u echter niet aan de voorwaarden, vrees dan niet, neem dan snel contact met ons op voor een intake. Vaak zijn er uitzonderingssituaties of persoonlijke omstandigheden die wij kunnen toelichten waardoor de IND alsnog een inwilligende beschikking uit brengt.

Soms adviseren wij u om een andere procedure te starten zoals de EU-route, een 8 EVRM aanvraag of een aanvraag of basis van het Chavez-arrest. De opties zijn niet beperkt.

 

Kosten:

 

De aanvraagfase wordt nimmer vergoed door de overheid. Een dergelijke aanvraag zal altijd door de client zelf moeten worden bekostigd. De kosten zijn afhankelijk van uw situatie en de geschatte aantal uren. Daarvoor vragen wij u om contact op te nemen met kantoor.

 

Indien de aanvraag afgewezen is, dan is het afhankelijk van uw inkomen, mogelijk om het bezwaar- of beroepschrift op basis van een toevoeging te doen. Wilt u uw situatie aan ons voorleggen? Neem dan contact op met ons kantoor voor een intakegesprek.

– U en uw partner voldoen aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.

– U hebt een duurzame, exclusieve relatie met uw partner. Of u bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap.

– U bent beiden 21 jaar of ouder.

                  Was u al getrouwd met uw partner toen u allebei (nog) in het buitenland woonde? En is uw huwelijk geldig naar internationaal privaatrecht?                          Dan kunt u al een aanvraag doen als u beiden 18 jaar of ouder bent.

– Uw partner gaat met u in Nederland samenwonen. Uw partner schrijft zich in op uw adres.

– U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

– Hebt u een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk? Of een verblijfsvergunning als economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene? U moet eerst minimaal 1 jaar in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt niet als u nu in het buitenland woont en samen naar Nederland komt. Of als het in het belang van uw minderjarige kinderen is dat uw partner nu al naar Nederland komt.

– Hebt u een verblijfsvergunning voor uitwisseling, lerend werken of seizoenarbeid? Dan blijft u maar korte tijd in Nederland. U kunt uw partner niet naar Nederland laten komen.

– U voldoet aan de inkomenseisen.

 

– U verklaart dat u de referent bent voor uw partner. De referent is de persoon die de partner naar Nederland laat komen.

 

– Uw partner slaagt voor het basisexamen inburgering buitenland. Behalve als uw partner het examen niet hoeft te doen. Deze voorwaarde geldt niet als uw partner geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)  nodig heeft.

 

 

Er kunnen andere voorwaarden gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden.

Voor u en uw kind gelden de volgende voorwaarden:

 

– U en uw kind voldoen aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. 

– Uw kind is jonger is dan 18 jaar.

– Uw kind heeft geen eigen gezin.

– Uw kind hoort bij uw gezin en hoorde ook in het buitenland bij uw gezin.

– Uw kind gaat met u in Nederland samenwonen. U schrijft het kind in op uw adres.

– U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

– Hebt u nu een verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid, verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene of verblijf voor niet-tijdelijke humanitaire gronden? Dan moet u al minimaal 1 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen.

– Hebt u een verblijfsvergunning voor uitwisseling (au pair, culturele uitwisseling en Working Holiday), lerend werken of seizoenarbeid? Dan kunt u uw -kind niet naar Nederland laten komen

– U voldoet aan de inkomenseisen.

 

– U hebt het gezag over uw kind. Lees op Rijksoverheid.nl meer informatie over ouderlijk gezag en voogdij.

Is er een ouder die achterblijft in het land van herkomst? En heeft die ouder ook het gezag over het kind? Dan moet die ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen. De ouder geeft daarmee toestemming voor het vertrek van het kind naar Nederland.

 

– U verklaart dat u de referent bent voor u.

Het is meestal niet mogelijk om een kind van 18 jaar of ouder naar Nederland te halen.

 

Kind van 18 tot 25 jaar

Is uw kind tussen de 18 en 25 jaar? Dan kunt u uw kind meestal nog naar Nederland halen in deze situaties samen:

 

– Uw kind woonde altijd bij u, tot uw vertrek naar Nederland.

– Uw kind heeft geen partner of eigen gezin.

– Uw kind heeft zelf niet genoeg inkomen om van te leven.

 

Kind van 25 jaar of ouder

– U kunt uw kind van 25 jaar of ouder alleen naar Nederland halen als tussen u en uw kind een bijzondere afhankelijkheidsrelatie bestaat. Dit betekent dat uw kind niet zonder uw zorg kan, bijvoorbeeld door ernstige medische problemen.

 

 

Dienstplicht

Was uw kind voor uw vertrek naar Nederland jonger dan 18 jaar en bleef het achter voor de militaire dienstplicht? Dan kan uw kind na de dienstplicht naar Nederland komen.

Helaas is het volgens de nationale wetgeving niet mogelijk om (groot)ouders naar Nederland te halen middels gezinshereniging. Echter kan in sommige gevallen gebruik worden gemaakt van de Europese wetgeving namelijk het “recht op familieleven” op grond van artikel 8 EVRM. Hiervoor dient er wel een “meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie” te zijn en vaak ook een financiële afhankelijkheid. Soms speelt de medische situatie ook een grote rol. Ons kantoor kan u hierbij adviseren en in begeleiden om een aanvraag op grond van artikel 8 EVRM in te dienen.

De ouder van een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit kan een verblijfsrecht in Nederland krijgen, als deze ouder (mede) verantwoordelijk is voor de zorg en/of opvoeding van het kind. Dat volgt uit de uitspraak van 10 mei 2017 van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. 

 

Heeft u een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft u waarschijnlijk, indien u aan de voorwaarden voldoet, recht op een verblijfsrecht bij uw Nederlands (minderjarig) kind. Dit noemen wij dan ook wel de “Chavez-Vilchez” regeling. Er is namelijk een uitspraak geweest van het EU Hof van Justitie van 10 mei 2017 waarin is bepaald da teen kind op grond van het recht op de Europese Unie de mogelijkheid dient te hebben om als burger van de Unie zijn rechten te kunnen uitoefenen, dus met andere woorden om binnen de EU te mogen opgroeien. Als de ouder geen verblijfsrecht heeft dan zou het kind genoodzaakt worden om de EU te verlaten, daarom rust er een plicht op Nederland om de ouder alsnog een verblijfsrecht toe te kennen. 

 

Hierin maakt het niet uit of u legaal binnen Nederland bent of illegaal. Indien u Nederland nog niet binnen bent gereisd dan kunnen wij u helpen om aan speciale visum aan te vragen, de zogenoemde “faciliterend visum”. Dit kan echter enkel wanneer het kindje al geboren is en nog niet tijdens een zwangerschap.

 

Voor deze procedure hoeft u niet te voldoen aan een inkomenseis of een inburgeringsplicht. U kind dient enkel minderjarig te zijn, de Nederlandse nationaliteit te hebben en u dient als ouder zorg- en opvoedingstaken te hebben. Hoe jonger het kind is hoe groter de kans is dat uw aanvraag ingewilligd zal worden.

 

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u een afspraak maken voor een consult!

Scroll naar boven